Kapsejlads i Hellerup Sejlklub

Se stævner på www.manage2sail.com

Kapsejlads er en kerneaktivitet i Hellerup Sejlklub. Her er kapsejlere og deres pårørende velkomne. Det fornemmer man både på havnen og i klubhuset, hvor både medlemmer, både og indretning signallerer aktivitet og ambition.

Hellerup Sejlklub ønsker at være kendt for at arrangere kapsejladser af høj sportslig værdi i et godt og afslappet miljø. Vi har landets dygtigste kapsejladsledere og - medhjælpere, et hyggeligt og sejlerfokuseret miljø på havnen og fortræffelige faciliteter i vores klubhus med store omklædningsrum m. sauna, en meget stor hal til sejltørring, reparation og fest, for ikke at nævne sejlklubbens veldrevne restaurant med landets skønneste udsigt.

De fysiske rammer på havnen sætter sine naturlige grænser for vores kapsejladser. Vi har derfor valgt at prioritere kapsejladser for jolle- og kølbådsklasser, som har en god forankring i sejlklubben og blandt vores medlemmer højt. I øjeblikket har vi særlig fokus på følgende

Jolleklasser: 29er, 49er, OK, Finn og Contender

Kølbådsklasser: Melges 24, CB66, Drage, 606 og Yngling

Vi udelukker ikke andre klasser, men disse ti klasser får en særlig høj prioritet.

Vores sportslige ambitionsniveau hænger sammen med vores ressourcer (først og fremmest på havnen). Vi stiler derfor efter et par Danmarksmesterskaber om året og et international mesterskab hvert andet år. Desuden har vi nogle fast tilbagevendende stævner som fx Easter Regatta (påskestævnet) og afvikler gerne ranglistesstævner for vores prioriterede kapsejladsklasser.

Vi råder generelt over gode følgebåde og vil ikke gå ned på grej. Derfor kan du forvente høj sikkerhed og kapsejladmæssig kvalitet, hvis du kommer til kapsejlads i Hellerup.

Meget store mesterskaber kan arrangeres i samarbejde med vores naboklubber (KDY og SKS).

Det er sjældent, HS arrangerer distancekapsejlads eller kapsejlads efter DH eller andre måleregler. Det er ikke dér, vi har vores kompetencer og medlemmers interesse og opbakning.