Aftenmatch og kapsejlads

AFTENMATCH: 606’erne deltager i klubbens aftenmatch tirsdag sammen med en række andre bådtyper, især OK'er, Contender, Yngling,Melges 24 og CB 66. Der sejles normalt to-tre sejladser på en kort op-ned bane. Aftenmatcherne starter 1. tirsdag i maj, og der sejles frem til skoleferien. Efter ferien sejles i august og det meste af september.

TILMELDING: Sker på klubbens opslagstavle i april. Man kan enten melde sig til som en besætning eller som enkel person, hvor fordelingsgruppen finde en besætning. Skriv på listen hvilke tirsdage, I ønsker at sejle, det letter bådfordelingen.

PRIS: Det koster et gebyr på 150 kr. pr. person at deltage i aftenmatchern

BÅDTILDELING: Som regel er interessen for tirsdagsmatcherne så stor, at ingen kan få tildelt båd hver tirsdag, uanset hvor flittige besætningen er med at hjælpe med i klubben! Fordelingsudvalget tildeler både, hvor besætningerne prioriteret efter kriterier som:

  • Instruktion af nye kapsejlere ved kapsejlads-træningen om onsdagen.
  • Medvirken ved bådenes vedligeholdelse, især ved at påtage sig en bådsmands-post.
  • Undervisning eller organisering af aktiviteter i vintersæsonen.
  • Tilmelding til official-jobs ved sommerens kapsejladser i HS.
  • Bådsmænd kan altid sejle i den båd de har ansvar for.

Når en besætning har fået tildelt en båd, bestemmer den selv fordelingen af opgaver ombord. Vi vil dog fra fordelingsgruppen foreslå, at man lader alle ombord få lov til at prøve jobbet som rorsmand, men det er en frivillig sag.

DOMMERjob: Hver tirsdag vil der være udpeget en besætning, som har til opgave at tage med ud på dommerbåden og gå til hånde. Det er et krav for at deltage i aftenmatcherne at man også er klar til at hjælpe med afviklingen.

KOMMUNIKATION omkring aftenmatcherne foregår gennem forum her på hjemmesiden.

KRAV om BEKRÆFTELSE af bådreservation til aftenmatch foregår på følgende side (efter login på hjemmesiden).